Visste du at du kan kombinere oppvarming av svømmebassenget med varme og kjøling i boligen?

Mens et utendørs svømmebasseng trenger varmetilførsel i sommerhalvåret, trenger boligen varmetilførsel i vinterhalvåret. Dette motsykliske bruksmønsteret gjør det ideelt å dekke begge behov med det samme energianlegget.

Vi har lang erfaring med å prosjektere og levere slike anlegg. Der det er mulig, borrer vi ned i grunnen slik at anlegget kan drives med kostnadsfri jordvarme.
Vår styrke er solide og gjennomprøvde produkter, komplett installasjon med VVS, brønnpark, kontrollstyringer og byggtekniske installasjoner. Vi er forhandler av IVT, BOSCH, CARRIER, NIBE, TOSHIBA og SABIANA som er anerkjente fabrikanter på verdensbasis.Vi leverer følgende:
  • Geoenergianlegg
  • Varmeanlegg
  • Kjøleanlegg
  • Boligvarme
  • Ventilasjon
  • Luftavfukting
  • Luftbefukting