Basseng Veileder

Ett svømmebasseng i hagen gir glede og nyttig funksjon for hele familien i tillegg til at det øker verdien med flere hundre tusen kroner på eiendommen.

Det å investere i ett basseng i hagen syntes de fleste er en kostbar sak, men investeringen er faktisk mye smartere enn å kjøpe en campingvogn, hytte eller leilighet i utlandet.
Bassenget vil bli til nytte i perioden fra begynnelsen av Mai og ut September måned. Med tilleggs -varme eller overbygg så vil perioden utvides ytterligere 2-3 måneder eller muliggjøre helårs bruk. Hele familien, både yngre og eldre vil ha glede av dette i flere tiår hvor de minste kan lære å svømme på en trygg og kontrollert måte utover normal lek og moro i vannet. De eldste vil kunne ha glede av å kunne aktivisere seg uten å måtte reise til nærmeste svømmehall eller badestrand. Med tilleggs-varme i bassenget vil man kunne ha en komfortabel temperatur fra 26-32°C for de ulike behov og værforhold. Ta heller ferien hjemme noen år for å få til prosjektet økonomisk. Unngå når barna er små alt stresset med å reise på badestranden eller ferie i utlandet med påfølgende negative faktorer for hele familien.
 

En varig og sikker løsning

Det er mange valg og utfordringer man skal ta ved å investere i ett svømmebasseng i hagen. I denne delen skal vi konsentrere oss om varige nedfelte konstruksjoner som er desidert det som gir ett best mulig estetisk sluttresultat med lang levetid og minst mulig vedlikehold.
Av varige konstruksjoner så var det i tidligere tider kun støpte løsninger i betong basert på forskaling, mens det i dag finnes en rekke varianter som gir tilnærmet samme eller bedre resultat.
 

Kan vi bygge basseng på eiendommen ? – Valg av leverandør og søknadsplikt !

Når man har bestemt seg for å bygge ett basseng (heretter kalt tiltak) så må man avklare om dette er mulig på eiendommen før man setter i gang å bestemme størrelser, fasong, beliggenhet, type, modell og innhenter tilbud.
De som er best på å vurdere dette er kvalifiserte bassengleverandører som har erfaring, sjekker opp regelverket for eiendommen og tar nødvendig kontakt med bygningsetaten i aktuell kommune.
Det er ett nasjonalt krav at varige konstruksjoner er søknadspliktige i henhold til plan- og bygningsloven § 20-1 i tiltakets kommune.
Hele prosjektet skal utføres av en ansvarlig søker med ansvarsrett for alle nivåer i prosessen.
Enkelte arkitektfirmaer og noen entreprenører har også kompetanse for å lede et slikt prosjekt utover bassengleverandører. Mange bassengleverandører mangler erfaring og kompetanse med dette så sjekk ut om de har mange gode referanser.
Men det er viktig å tenke på at jo mer man kan få en aktør til å gjøre jo større sikkerhet vil du som sluttkunde ha på resultat med kostnader, garanti og eventuelle reklamasjoner.
Gjør du dette i feil rekkefølge eller velger feil leverandør så vil prosessen ta langt mye lenger tid enn nødvendig. En byggesak uten dispensasjon vil ta i fra 3 uker og opp til 12 uker i noen kommuner.
Gebyret med søknaden i kommunen vil variere fra kommune til kommune i størrelsesorden kr. 2.500-15.000,-.
Start arbeidet på høsten eller tidlig vinter før byggeprosjektet skal stå ferdig da det er større kapasitet hos leverandørene i lavsesongen. Dispensasjon vil påkreves dersom bassenget faller utenfor gjeldende regelverk, bygging i 100m sonen fra sjøen, bygging i LNF område, for liten avstand til vei eller jernbane etc.
En byggesak med dispensasjon vil også ta lenger tid og koste mer i gebyrer til kommunen.
Dispensasjon fra sikkerhetssoner til høyspentlinjer er ikke tillatt.
Det kreves også følgende tegninger vedlagt søknaden; situasjonskart med målsatt tiltak, målsatt fasade, snitt og plantegning, tegning og dokumentasjon på bassenget.


Unntatt fra søknadsplikt

Dersom bassenget skal plasseres midlertidig på eiendommen og ikke lengre enn 2 måneder er det unntatt søknadsplikt, jfr. Plan- og bygningslovens § 20-3, 3. ledd.
Dette forutsetter at alle øvrige bestemmelser som avstand til nabo 4.0m etc følges.
Dette vil kunne være et alternativ med et prefabrikkert stålplatebasseng som monteres i juni og demonteres i august.
 

Fritak for ansvar og kontroll

Basseng kan behandles som søknad om mindre tiltak etter plan- og bygningslovens § 20-2 som kan forestås av tiltakshaver / eier dersom:
- Bassenget ønskes plassert midlertidig for en periode lengre enn 2 måneder men kortere enn 2 år.
- Mindre og enkle basseng som ikke krever noe særlig grad av prosjektering, men montering etter en monteringsveiledning fra produsent. Tiltaket må ikke medføre tilknytning til offentlige vann- og avløpsledninger.
 

Finn en trygg leverandør

Sjekk med familie, venner, naboer og arbeidskollegaer om de har noen bassengleverandører å anbefale, alternativt sjekk ut på Internett i Gulesider, Google, Facebook, ViIvilla og magasiner om mulige leverandører. Finn helst en leverandør som har sentral godkjenning hos Direktoratet for Byggkvalitet (dibk.no) slik at de har nødvendig kompetanse for en sikker og effektiv gjennomføring. Sjekk også deres økonomi på proff.no om de er i stand til å være leverandør og ivareta garantier i årene som kommer. Fraser som «størst i Norge», «størst i landet» og «prisgaranti» er normalt feilaktig markedsføring såfremt dette ikke kan dokumenteres av en nøytral godkjent tredjepart. Feilaktig og misvisende markedsføring er enkelt å få til men vanskelig å stoppe uten en dom for oss som er seriøse. For oss som prøver å være seriøse å stoppe misvisende og feil markedsføring så har vi dannet en organisasjon: http://www.tryggbassenghandel.no. De som er medlemmer her oppfyller vedtatte minstekrav for å defineres som seriøs aktør i basseng bransjen.
Er du usikker så sjekk gjerne ett par leverandører. Be om referanser og sjekk noen vilkårlige som kunden ikke har noe avtale med. Når valget er tatt så kontakt aktuelle leverandør(er) for en uforpliktende befaring på eiendommen. Allerede under dette møtet vil man kunne avklare om det er mulig å gjennomføre ett ønsket bassengprosjekt innenfor en økonomisk ramme. Ett slikt møte vil også gi deg en magefølelse om hvem du bør velge videre som leverandør av bassenget eller hele prosjektet.
Leverandører med masse selvskryt og mye negativ omtale av andre aktører på markedet bør du styre unna, du vil med stor sannsynlighet ikke få sannferdige opplysninger eller god service senere når du vil få behov for dette.
 

Ikke gå i fella

Ikke la deg friste til å velge en prisbillig løsning som overtales med mengder av overdreven informasjon om hvor bra dette er. Dersom dette er et utenlands selskap så mangler de kunnskap om våre nasjonale krav og krav til gjennomføring i Norge. De vil ei heller kunne stå som ansvarlig søker for hele prosjektet.
Du vil her måtte spille på flere aktører samt finne noen som vil stå ansvarlig og det kan koste mye i både tid og penger. Resultatet vil også oftest bli deretter. Tenk også på at det er begrenset med seriøse aktører i Norge med tanke på support og service. Dersom det skulle bli heftelser og reklamasjoner så vil det koste enormt mye tid og penger dersom du har valgt useriøse eller utenlandske aktører. Å avdekke en useriøs aktør kan være vanskelig dersom man ikke kontakter noen av deres kunder som de ikke har avtale med. Be om å få tilsendt en oversikt over referanser, helst landsdekkende og gjerne da noen hundre referanser slik at man unngår «kjøpte» referanser.
 

Plassering av bassenget i hagen

Ett svømmebasseng skal primært plasseres på en solfylt plass lengst mulig vekk fra trær og busker.
En solfylt plass vil kunne gi ekstra med varme til oppvarmingen i tillegg til bedre badeglede.
Trær og busker gir nedfall som gjør at rengjøringen med bassenget blir mer krevende. Blader og furunåler må regelmessig fjernes 1-2 ganger pr uke og den kjemiske vannbehandlingen må intensiveres slik at algevekster unngås.
Bassenget bør også plasseres så langt som mulig nærmest husets sikt soner slik at man kan følge med barn og dyr med tanke på å hindre drukning og ulykker.
Ett basseng skal ikke uten naboenes samtykke bygges nærmere naboene enn 4.0m. Skal du bygge nærmere er det avgjørende at du og berørte naboer signerer en nabosamtykke erklæring som skal vedlegges søknaden.
Ett basseng som bygger høyere enn 0.5m over bakkenivået vil gå på bekostning av bebygget areal (BYA).
Det er ingen formell grense på hvor dypt ned i bakken bassenget kan bygges. På mindre tomter og i tettbygde strøk kan dette være ett viktig poeng å vurdere med tanke på løsning.
 

Sikkerhet mot drukning, jfr. plan- og bygningslovens § 28-6 og TEK17 §8-3 fjerde ledd.

Det er huseierens og tiltak sitt ansvar å sikre mot drukning og kravet gjelder alle basseng med mer enn 20 cm vann. Velg en løsning som passer ditt behov og økonomi.
Sikkerheten kan også løses med ett skyvbart overbygg eller med ett 1.5m høyt gjerde med låsbar port.
Husk at sikringen skal på så fort du ikke har oversikt mot bassenget.
Leverandøren du har valgt skal veilede deg i å velge riktig løsning da dette også skal dokumenteres i byggesøknaden.


Manuell sikkerhetspresenning - Helårscover/Oddencover

Solid armert PVC-duk med drenshull i midten. Festes på dekk med solide plast- eller metall maljer. Krever mye arbeide med både tildekning og avdekning under bruk. 10 – 30 minutter.
Kan benyttes som vintertildekning om man har en flytepute eller tilsvarende under.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 12.000,-
 

Manuelt sikkerhetsnett - NHK

Solid armert PVC-nett med store masker som gjør at det drenerer meget godt.
Festes på dekk med gummistropper og solide metall maljer.
Krever mye arbeide med både tildekning og avdekning under bruk. 10 – 30 minutter.
Kan benyttes som vintertildekning om man har en flytepute eller tilsvarende under.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 12.000,-
 

Manuell sikkerhetspresenning med håndsveiv – Barcover Walu Pool Evolution & Starlight

Solid armert PVC-duk hvor den holdes oppe av tverrgående profilerte rør med ca. 1 meters mellomrom. Rørene hviler på bassengsargen. Det skapes da en energisparende og varmeisolerende luftspalte mellom selve trekket og vannoverflaten.
Trekkes ut med trekksnor. Sikres og festes på dekk i hver kortende med solide spennbånd.
Rulles sammen med håndsveiv med utveksling alternativt motordrevet automatsveiv.
Rask og enkel å bruke på bassenger opp mot 4 x 10 m. På større bassenger så kreves det to personer.
Tar kun få minutter med å lukke eller åpne bassenget.
Finnes i to versjoner, Walu Pool Evolution som har synlige profilerte rør på oversiden og Walu Pool Starlight som har rørene plassert på undersiden av PVC duken.
Kan ikke benyttes som vintertildekning.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 26.000,- Tillegg for motordrevet automatsveiv Kr 9.000,-
 

Automatisk Lamelltrekk / Lamellcover Dekkmodell – Walu Roll Junior og Walu Roll Bench

Elektrisk drevet trekk med luftfylte energibesparende lameller i PC (Polycarbonat) eller PVC. Trekket hviler på vannet og føres att og frem via en oppruller montert på dekk.
Dekkmodellen kan leveres med en benk over slik at oppruller blir tildekket.
Det tar kun ett par minutter å lukke eller åpne bassenget ved å vri på en nøkkelbryter.
Kan ikke benyttes som vintertildekning.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 57.000,- uten benk og Kr. 75.000,- med benk
 

Automatisk Lamelltrekk / Lamellcover under dekk – Walu Roll Axio og Walu Roll Exteo

Elektrisk drevet trekk med luftfylte energibesparende lameller i PC (Polycarbonat) eller PVC. Trekket hviler på vannet og føres att og frem via en oppruller montert under vann. Motor er enten plassert inne i opprulleren eller i en egen utvendig vanntett boks. Oppruller tildekkes for eksempel med ett lokk av samme trevirke som ligger rund bassenget. Det følger med en bjelke for støtte av lokket.
Det tar kun ett par minutter å lukke eller åpne bassenget ved å vri på en nøkkelbryter.
Kan ikke benyttes som vintertildekning såfremt man da ikke velger å ha bassenget oppvarmet.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 94.000,-
 

Automatisk sikkerhetspresenning – Walu Lock og Pool Lock

Hydraulisk drevet bassengtrekk i PVC. Trekket hviler på vannet og føres att og frem vi langsgående skinner enten på dekk, nedfelt i dekk eller under sargen. Sistnevnte gir en skjult estetisk god løsning.
Opptrekkets-rullen kan monteres på dekk eller bygges ned i en kuvert som overdekkes med valgfrie lokk/lemmer.
Det tar kun ett par minutter å lukke eller åpne bassenget ved å vri på en nøkkelbryter.
Bør installeres med en automatisk drenspumpe som gjør at trekket er fritt for vann når det skal åpnes.
Kan kun benyttes som vinterdekking om man benytter en flytepute under.
Pris eksempel for 4x8 m Kr. 98.000,-


Bassengtak og overbygg til svømmebassenget

Med et bassengtak så kan du forlenge badesesongen, forenkle vedlikeholdet og spare energi i tillegg til at dette er en godkjent sikring av ditt basseng. På en solrik dag kan temperaturen i badevannet øke 3-8°C såfremt taket dekker bassenget og er lukket. Du kan velge å skyve bort alt eller deler av bassengtaket alt etter vær og ditt behov. Vi tilbyr både standardsortiment som leveres i byggesett og spesial sortiment som leveres med ferdigmonterte seksjoner. Det finnes ute på markedet en rekke produsenter av bassengtak med stor varierende kvalitet. De er bygget opp av aluminiumsprofiler og paneler som er montert med UV beskyttelse på begge sider. Panelene kan være av 6-10 mm kanalplast eller 3-5 mm gjennomsiktig plexiplate (klarplast). De beste er de med forsterkede profiler som tåler høyere belastning og vil kunne også fungere som vintersikring med forbehold om mengde snø som normalt er minimum 45 kg / m2. Produsenter som lover høye snøvekter skal man ta med en klype salt og få dette først bekreftet direkte fra deres produsent. Ett bassengtak fra Gullberg & Jansson er beregnet for en vindstyrke på opptil 21 s/m så disse kan anbefales montert i værutsatte strøk. 
De kan leveres med forskjellige skinne løsninger og noen også med hjul på en eller begge sider.
De enkleste har separat låsing for hver seksjon/modul mens de mer proffe har automatisk seksjonslåsing som gjør at bassengtaket kan åpnes og stenges raskt og elegant.
Husk at ett bassengtak er søknadspliktig da det er en fast konstruksjon. Arealet som bygger over 50 cm fra plateng eller dekke rundt bassenget inngår også i utnyttelsesgraden.
Bassengtak finnes i en rekke modeller og varianter med fargevalg, valg av panel, skinner, dørløsning og låseanordninger.
Priseksempler:
Bassengtak for 3x6 m basseng, lav takhøyde 58 cm Gullberg & Jansson modell Leia, klar plast Kr. 95.190,-
Bassengtak for 4x8 m basseng, lav takhøyde 70 cm Gullberg & Jansson modell Leia, klar plast Kr. 119.190,-
Bassengtak for 3x6 m basseng, normal takhøyde 80 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, kanalplast Kr. 47.590,-
Bassengtak for 3x6 m basseng, normal takhøyde 80 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, klarplast Kr. 57.090,-
Bassengtak for 4x8 m basseng, normal takhøyde 95 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, kanalplast Kr. 80.890,-
Bassengtak for 4x8 m basseng, normal takhøyde 95 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, klarplast Kr. 90.390,-
Bassengtak for 4x10 m basseng, normal takhøyde 101 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, kanalplast Kr. 104.690,-
Bassengtak for 4x10 m basseng, normal takhøyde 101 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, klarplast Kr. 114.190,-
Bassengtak for 5x10 m basseng, normal takhøyde 108 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, kanalplast Kr. 118.990,-
Bassengtak for 5x10 m basseng, normal takhøyde 108 cm Gullberg & Jansson modell Nova Comfort, klarplast Kr. 128.490,-
Montering og frakt tilkommer.
 

Størrelse og dybde på svømmebassenget

Størrelsen på bassenget velges ut i fra hva som er tilgjengelig plass, antall familiemedlemmer, bruksformål, estetikk og økonomi. Standarden på faste rektangulære størrelser er 2x5m, 3x6m, 4x8m, 5x10m og 6x12m. Den mest solgte i Norge er 4x8m med 1.5m dybde som gir 1.4m vannhøyde.
1.4m vannhøyde holder til ordinær svømming, hopping og lek for både barn og voksne.
Integrerer man en trapp inne eller utvendig på bassenget så vil tilgjengeligheten og kosen øke for både barn og voksne. I trappeløsningen kan de minste enklere lære seg å svømme.
Bassenger med ulike og spesielle fasonger er meget fordyrende og vil ved valg av sikkerhetsløsninger utenom gjerde bli upraktiske og estetisk mindre pene. Sikkerhetsløsninger krever at bassenget er firkantet eller rektangulært. Ovale, åttekantede og runde løsninger vil måtte ha en firkantet eller rektangulær sikkerhetsløsning om man ikke velger å sikre de med 1.5m høyt gjerde.
Ulike dybder på bassenget er fordyrende både å bygge og drifte og ofte ikke nødvendig. Skal man kunne stupe uten for mye vinkel så bør dybden være minst 2.5m og ett slikt basseng er lite praktisk til annet bruk så dette bør i så fall kombineres med en grunnere dybde på for eksempel 1.2m med fall mot den dype siden. Viktig at man tenker igjennom kravene sine mot kostnader for å bygge og drifte bassenget.
 

Motstrøms-anlegg eller svømmetrener

Dersom man installerer motstrøms-anlegg så vil man kunne svømme-trene på lengder ned mot 4m.
Ett motstrøms-anlegg skal plasseres nærmest mulig bassenget for å få best mulig effekt. Det finnes også flere effektstørrelser å velge mellom alt avhengig av styrken. De rimeligste på 25-40m3/t koster fra kr. 20.000,- og mellomklassen på 60-90m3/t koster fra Kr. 40.000,-. Proffe anlegg koster fra 90.000,- til 200.000,- og da har man mulighet for å trene som en aktiv utøver.
Et motstrøms-anlegg vil også kunne fungere som en ekstra vannatraksjon for barn og unge ved at man kan justere dyser til at vannet gir surfe-effekter.
 

Bassengtyper og modeller som er tilgjengelig på markedet

1) Tradisjonell 20-25 cm forskaling fylt med armering og betong.

Kreves på spesielle fasonger og ulike dybder eller i sammenheng med øvrige betongarbeider.
Ypperlig løsning dersom det skal være spesielle overløpsrenner eller deler med usynlig ende (Vanishing edge).
Isoleres med min 5cm XPS styrofoam innvendig eller utvendig på vegger og gulv.
Klees innvendig med prefabrikert 0.75 – 0.85 mm dukpose, 1.5mm sveiset duk eller fliser.
Krever fagfolk. Byggetid 6-8 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Prisklasse fra Kr. 250.000,- eks grunnarbeide, utstyr, elektriker, rørlegger og avsluttende arbeider med plateng.
 

2) Systemblokker / Konstruksjonsblokker fylt med armering og betong.

Ypperlig løsning med samme soliditet som med forskaling men raskere byggetid.
Isoleres med min 5cm styrofoam innvendig eller utvendig på vegger og gulv.
Klees innvendig med prefabrikert 0.75 – 0.85 mm dukpose, 1.5mm sveiset duk eller fliser.
Kan utføres av den mer proffe selvbyggeren. Byggetid 4-6 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Prisklasse fra Kr. 250.000,- eks grunnarbeide, utstyr, elektriker, rørlegger og avsluttende arbeider med plateng.
 

3) Thermoblokker / Thermomur / Styrofoam fylt med armering og betong.

Løsningen for selvbyggeren men noe svakere og mer sårbar konstruksjon enn løsning 1. og 2.
Blokkene er laget av et isopor lignende materiale som er sårbart for skader. Løsningen gjør også at
konstruksjonen er noe svakere sideveis grunnet mindre betong enn med løsning 1. og 2.
Isoleres med min 5cm styrofoam på gulv. Vegger er ferdig isolerte.
Klees innvendig med prefabrikert 0.75 0.85 mm dukpose. Ved montering av sveiset duk må man legge på en underlagsfilt for å unngå skader ved sveisingen av duken.
Fliser anbefales normalt ikke da holdbarheten ikke kan garanteres.
Kan utføres av selvbyggeren. Byggetid 4-6 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Prisklasse fra Kr. 150.000,- eks grunnarbeide, utstyr, elektriker, rørlegger og avsluttende arbeider med plateng.
 

4) Modulsystemer. Kraftige moduler av stål, aluminium eller PE som skrues sammen.

Må forsterkes med betong eller annen konstruksjon rundt for varig løsning.
Isoleres med min 5cm styrofoam utvendig på vegger og på gulv.
Klees innvendig med prefabrikert 0.75 0.85 mm dukpose eller 1.5mm sveiset duk.
Fliser anbefales ikke da modulene vil kunne ekspandere og skape riss.
Kan utføres av selvbyggeren. Byggetid 3-5 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Prisklasse fra Kr. 150.000,- eks grunnarbeide, utstyr, elektriker, rørlegger og avsluttende arbeider med plateng.
 

6) Polypropylen PP-Pool og Kompositt formsveiset prefabrikert basseng.

Må forsterkes med betong eller annen konstruksjon rundt for varig løsning.
Kan lages i ønsket størrelse og fasong i flere farger.
Løsningen for deg som vil unngå bassengduk eller fliser på den rimeligste måten.
Isoleres med min 5cm styrofoam utvendig på vegger og under gulv.
Reparasjoner er mulig med plastsveising, men det vil bli synlige sveiser.
Svakheter er bleking av overflater over tid etter sol og klor. Dette er ikke mulig å reparere.
Sveiseskjøter kan sprekke ved feilforhold som frost bak bunn og vegger samt kraftige rystelser som fra sprengingsarbeider.
Kan utføres av den mer proffe selvbyggeren. Byggetid 2-3 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Prisklasse fra Kr. 120.000,- eks grunnarbeide, utstyr, elektriker, rørlegger og avsl. arbeider med plateng.
 

7) Glassfiberbasseng

Bør utføres av bassengleverandøren eller fagfolk for å tilfredsstille de normalt lange garantier.
Byggetid 2-3 uker + søknadsbehandlingen i kommunen.
Løsningen for deg som vil ha en rask byggetid, mindre byggekostnader, sikrere løsning, mindre vedlikehold, unngå bassengduk eller fliser som har sine svakheter og begrensninger samt ha en høy slitesterkhet og høy varig finnish på overflaten.
Et kvalitets basseng i glassfiber har langt bedre levetid og soliditet enn ett tradisjonelt betongbasseng.
Man må være klar over at det er begrensninger med dybder og bredder grunnet transport.
Noen produsenter som for eksempel RivieraPool kan lage custom design etter egne ønsker og krav. Dette er selvsagt fordyrende og overflaten må ofte lages med mosaikkfliser eller annen overflatebehandling.
Rivierapool kan levere glassfiberbassenger med usynlig ende / vanishing edge på en eller flere sider.
Rivierapool kan også levere en rekke forskjellige sikkerhetsløsninger med lamellcover integrert under dekk, integrert i trapp, integrert i benk etc.
Bassenget kan vaskes og poleres som en glassfiberbåt.
Skulle det oppstå skader som er meget sjeldent så kan man reparere dette med polyester og gelcoate på lik linje som med en glassfiberbåt hvor dette bør utføres av fagfolk.
Det finnes flere produsenter på markedet med glassfiberbassenger som produseres i en rekke ulike kvaliteter hvor svakheter og kvalitet ikke kommer til syne i markedsføringen da de ofte blir markedsført feilaktig med høy kvalitet.
En Europeisk produsent som har vært i flere tiår på markedet er selvsagt tryggere valg enn en nykommer eller en østeuropeisk produsent med kort fartstid.
Ett riktig valgt produkt helst montert av produsentens egne fabrikktrenede fagfolk vil her kunne gi basseng med desidert lengst mulig levetid, mer enn 50 år.
Det markedsføres tidvis livstidsgaranti blant noen aktører, men dette er selvsagt ikke mulig uten riktig grunnarbeider, tilbakefylling, toppforsterkning, bruk, vedlikehold og montering.
Man bør også ta denne markedsføringen med en «klype salt» dersom produsenten kun har vært på markedet i noen år. Be i så fall om dokumentasjon som er stemplet gyldig fra produsenten, helst sendt direkte til deg fra produsenten uten noen mulighet for korrigering av fakta.
Dette blir som ved kjøp av bil eller båt hvor grunnregelen er at man får hva man betaler for.
Prisklasse fra Kr. 250.000,- eks grunnarbeider, utstyr, elektriker, rørlegger og avsluttende arbeider med plateng.
 

Prefabrikerte stålplatebassenger

Ett stålplatebasseng er den rimeligste og raskeste veien til ett basseng i hagen. Primært er slike bassenger tiltenkt å stå frittliggende på bakken men de fleste her i landet velger å bygge disse inn i terrasseløsninger. De rimeligste modeller er laget av rene stålplater som festes sammen med braketter og skinner av stål. Vannet holdes på plass av en tynn og sterkt bassengduk 0.4 – 0.6 mm som er montert over konstruksjonen som en pose. Bassengduken kan lappes under vann dersom uhellet skulle være ute.
De dyrere og mer holdbare modeller har noe tykkere stålvegg, tykkere bassengduk 0.6 – 0.75 mm og de festes sammen med braketter og skinner av ABS.
På ovale modeller leveres det løsninger med og uten sidestøtter. De med sidestøtter er raskere å montere men krever 0.9m ekstra plass på begge langsider. De uten sidestøtter har T-bjelker som senkes ned i grunnen under bassengets bunnivå 0.5m ut fra langsider. Dette krever mer arbeide og masser eller isolasjon innvendig i bassenget. Et stålplatebasseng skal monteres på en telesikker og godt drenert pute av pukk, subbus og sand.
Stålplatebassenger skal primært ikke fylles inntil da veggen vil kunne kollapse grunnet trykket. Men man kan enten bygge en støttemur rundt som fylles inntil eller lage en forstøtning for en omsluttet terrasseløsning.
Disse er tiltenkt å monteres av menigmann etter instruksjoner gitt av leverandøren.
Prisklasse fra Kr. 15.000,- eks grunnarbeider, utstyr og elektriker.
 

Grunnarbeider

Det må graves, sprenges eller pigges en grop som helst er 2.0 m større enn ferdig basseng i bredde og lengde slik at man får drenering og laget sålen telesikker godt utenfor selve bassengveggen.
Dybden bør være min. 0.4-0.6 m dypere enn bassengets toppnivå.
Grunnen skal dreneres rundt bassengfundamentet og vannet skal føres vekk som overvann i.h.h.t. Kommunens krav som vil kunne variere fra kommune til kommune og tomteforhold.
Dersom det er tele-masser i bunn så skal det sikres mot tele med min. 5 cm styrofoam godt utenfor fundamentet.
Det bør fylles 20-40 cm pukk i bunn, deretter en veiduk, så 10 cm subbus (0-8 mm) før man støper betongsåle som bassenget skal monteres på. Alternativt om grunnforholdene tilsier dette så kan man montere bassenget rett på subbusen hvor man da unngår betongsålen.
Vurdering om betongsåle eller ei må tas sammen med bassengleverandøren og grunnentreprenør.
Kravet til nøyaktighet på betongsålen er viktig da skjevheter vil bli lett synlig på ferdig resultat. Dersom betongbasseng, blokker eller thermomur så skal det armeres godt i mellom gulv og vegger.
Følg fabrikantens anvisninger. Dersom PP-pool eller uisolerte glassfiberbasseng så legg 5 cm styrofoam på betongen / sålen før bassenget monteres.
Dersom Modulbasseng så bør isolasjonen i bunn legges inn etter at vegger er monterte. Ofte må det også støpes en 1-1.5m bred såle under veggene for fundamentering av modulveggene. Det kan da ofte være like smart å lage en stor betongsåle som både blir bunn og fundamentering.
Høykvalitets glassfiberbasseng som er forsterkede og isolerte med dobbel vegg som fra Rivierapool plasseres rett på betongplaten eller subbus sålen.
 

Rør og kobling mot teknisk anlegg

Koblinger av rør og slanger mot teknisk rom fullføres. Bruk 6-10 bar trykkfaste PVC slanger og rør for liming. Dimensjoner som ofte benyttes er ø50 eller ø63mm. Dimensjon og antall rør varierer med anleggs størrelse, type anlegg og tilbehør som motstrøm. Det bør tilstrebes at man legger ett separat rør til hvert punkt i bassenget. Løsninger hvor man lager mange sammenkoblinger ute ved bassenget for å spare antall meter rør bør unngås. Dersom man skulle få lekkasjer senere så er det langt enklere å feilsøke samt utkoble rørstrekk med en proff installasjon.
Legg gjerne rørene i varerør slik at det vil kunne være lettere å bytte disse ut senere om nødvendig. Bruk for eksempel korrugerte tette drensrør PE 83/100 (uten slisser).
Elektriske koblinger mot undervannslys, sikkerhetscover og andre elektriske installasjoner i bassenget fullføres. Bruk her også varerør for sikrere og enklere installasjon. For eksempel PE rød 50mm med trekketråd.
Husk at alle rørforbindelser mellom bassenget og teknisk rom skal trykktestes og loggføres før man fyller tilbake masser eller låser mulige utbedringer senere.
Selvbyggere og amatører utelater veldig ofte denne viktige kontrollen noe man ofte avdekker ved lekkasjer og problemer på både nye og gamle anlegg.


Tilbakefylling av masser og toppkrone

Som tilbakefylling mot glassfiber og modul bassenget så oppfordres det å bruke lette, drenerende og isolerende masser slik som lecakuler eller glasopor-skumglass.
Disse masser gir også en god stabilitet med meget lave horisontale jordtrykk ned mot 10% i forhold til andre tradisjonelle massser.
Dette blåses på i løpet av 1-2 timer med slange fra bil. Kostnader ca Kr. 1700,-/m inkl blåsebil og transport.
Avslutt tilbakefyllingen ca 10-30 cm under ferdig topp basseng. Legg på en veiduk, 5 cm med subbus og lag en påstøp med armering som både styrker bassenget i toppen og gir grunnlag for omliggende heller, fliser eller tredekke. Gjør man ikke dette så er det stor risiko for at bassenget over tid vil begynne å bule innover grunnet trykket fra yttersiden.
Følg fabrikantens anvisninger på de forskjellige typer basseng.
Dersom det av praktiske årsaker ikke ønskes tilbake fylt så kan de fleste bassengene forsterkes rundt med solide trekonstruksjoner som også kan danne grunnlaget for avsluttende treplateng.
Som tilbakefylling mot betongbasseng-løsninger kan man istedenfor bruke sand, singel eller pukk hvor man først legger på en fuktsperre som et påstrykningsmiddel eller grunnmursplast.
 

Teknisk rom

Ett basseng bør ha et teknisk rom som renseanlegget og doseringsutstyr plasseres i.
Rommet bør være min. 2 m2 og med en høyde på min 1.5m.
Dersom mulig bør gulvet på teknisk rom plasseres under bassengets vannspeil. Om ikke dette er mulig så monterer man tilbakeslagsventiler på sugesiden (Skimmer) for å hindre at vannet renner ut av systemet og skaper startproblemer av filterpumpen.
Ideelt så bør rommet være for eksempel 2x3m med en min høyde på 2.0m.
Basseng med overløpsrenner eller usynlig ende (vanishing edge) krever i tillegg en stor utjevningstank fra 1000 liter og oppover. Størrelsen prosjekteres ut i fra bassengstørrelse og badekapasitet.
Utjevningstanken må plasseres slik at vann renner fra bassengets renner og ned i tanken. Ofte så vil man da ha bunn på utjevningstanken på samme nivå som bassengets bunn.
Kostnader med overløpsrenner eller usynlig ende vil altså påløpe både på bassenget, utjevningstank, teknisk rom og installasjonen. Tillegg kostnader fra 100.000,- og oppover.
Teknisk rom skal normalt monteres med sluk koplet til kloakk, og det skal utføres med lys, god ventilasjon og en liten varmeovn.
Sett av plass til automatisk vannbehandling for senere installasjon om dette ikke monteres ved førstegangs installasjon.
Flere og flere monterer utedusj for bruk i forbindelse med bassenget og mange ønsker varmtvann utover det en enkel soldusj kan produsere av varmtvann. Man kan installere i teknisk rom en enkel liten turbo-vannvarmer på 3KW som bygger kun ø30 cm i diameter for dette bruk.
Det tekniske rommet kan lages som en rom i bakken i nærheten eller inntil bassenget eller man kan benytte kjeller eller garasje dersom dette er hensiktsmessig nært.
PartnerLine AS og Rivierapool leverer også ferdige prefabrikkerte tekniske rom i glassfiber på ca 1.5x1.5m og høyde 1.5m. Disse har vanntette luker med lokk påmontert demper og ventilasjon med hygrostat. Kostnader fra ca 35.000,-


Teknisk anlegg, elektriker og rørlegger arbeider

Avstander over 20 m mellom basseng og teknisk rom krever normalt større pumpe til renseanlegget.
Store høydeforskjeller krever også større pumpe.
Ønsker man automatisk og/eller manuell etterfylling av vann til bassenget så bør det legges en 1" vannledning til teknisk rom. Elektriker legger ut en hovedkabel fra boligens sikringskap til ett nytt skap inne i teknisk rom med nødvendige kurser til pumpe, doseringsanlegg, lys, motstrøm, sikkerhetscover, elektrisk varmekolbe eller varmepumpe. Alt ettersom hva som skal installeres.
Bassengleverandøren skal sørge for å oversende nødvendige tegninger og krav på komplett elektrisk installasjon av bassenget til aktuell elektriker.
Kostnader med elektrisk installasjon av svømmebasseng vil være fra Kr. 25.000 – og oppover.
Bassengvann skal dreneres, tømmes og tilbakespyles i kloakk. Dersom det ikke er tilgjengelig kloakknett for dette så kan det lages ett sandfilter i grunnen som vannet ledes til. Spesifikasjoner på dette får du av bassengleverandøren og dette skal innleveres og dokumenteres sammen med byggesøknaden.
Dersom bassenget skal tilkoples fast kloakk eller nettvann så skal anlegget rørleggeranmeldes. Dette skal bassengleverandøren eller annen ansvarlig utførende rørlegger sørge for å gjøre.
Bruker du midlertidige slanger som kobles til boligens kloakknett og fyller bassenget med hageslange så bortfaller kravet om rørleggeranmeldelse.
Husk at det alltid er krav om vannmåler dersom man skal koble bassenget permanent til nettvann.
Det er også krav om tilbakeslagsventil slik at bassengvannet ikke har mulighet ved feilforhold å forurense drikkevannet.
 

Bassengduk, bassengpose, liner, fliser, ECOfinish og fargevalg

Dersom man ikke velger glassfiber, PP-pool eller annet egnet overflatemateriale som syrefast stål eller fliser så må man kle bassenget innvendig med en PVC liner eller bassengpose.
 

Fliser

Fliser er det desidert dyreste alternativet og krever fagfolk til å utføre jobben. Fliser vil koste fra kr. 2.000,- - 5000,- pr. kvadratmeter ferdig lagt for ordinære fliser og glassmosaikk. Kravet til konstruksjonen og membraner er ekstremt nøye.
Bunn og vegger skal helst støpes samtidig. Dersom dette ikke går skal man gjøre det innenfor 1 uke slik at det ikke blir ujevn krymp på betongen med påfølgende sprekker og senere lekkasjeproblemer.
Betongen må krympe ferdig over en periode på minst 6 måneder før fliser kan legges.
På større private og offentlige bassenger skal også bassenget vann-testes før membran og fliser legges.
Det skal være godkjente fliser for basseng og det kreves to og tre – komponent lim og fugemasse.
Fliser lagt på thermoblokker / isoporblokker frarådes da disse vil lettere løsne over tid.
Det er kostbart å reparere ett flisebasseng og det må utføres av fagfolk.
Ikke velg snarveier eller raske løsninger for det finnes ikke med dagens teknologi.
Levetiden på monterte fliser og fuger vil være 25-30 år. Men regn med løse fliser og fuger over tid slik at et flisebasseng må også repareres og vedlikeholdes.
En stor feil som man ofte gjør med flisebasseng er at man tapper ned vannet for raskt slik at fliser suges og løsner fra veggene grunnet trykkforskjellen. Anbefalt maks nedtapping og fylling er maks. 70 cm pr 24 timer jevnt fordelt for private anlegg. På store bassenganlegg og offentlige anlegg anbefales maks 30 cm pr time.
Det er også viktig at man ikke varmer opp vannet for raskt ellers vil fliser også kunne løsne.
Vi anbefaler maks 0.25 gr. C pr. time.
Feil eller manglende membrantetting rund alle komponenter er også et typisk problem med flisebasseng.
En meget sikker løsning med fliser er å benytte ett ubehandlet glassfiberbasseng som konstruksjon og montere dette med mosaikk fliser som limes med 2-komponent epoxylim. Glassfiberskroget er vanntett og har ingen problemer med riss og sprekker som betong har. Du får da en kort og sikker byggetid. Disse kan også leveres med Custom Design om man ønsker spesielle dimensjoner. PartnerLine og Rivierapool kan levere både standard løsninger og Custom Design ferdig fra fabrikk om aktuelt.
 

Sveiseduk - Sveiset Liner

Armert PVC liner skal monteres og sveises på stedet. Den er enten 1.5 mm eller 1.6 mm tykk.
Man bør velge varianten som har en ekstra overflate beskyttelse da denne har en langt høyere holdfasthet mot UV og klor blekning.
Det legges normalt først en underlagsfilt som opptar noe av ujevnhetene.
Kravet til en tilfredsstillende finnish er at underlaget skal være i tapetser-kvalitet.
Må utføres av fagfolk. Duken kan repareres ved uhell ved bruk av sveisemaskin.
Kostnadene med sveiset duk vil ligge på fra ca Kr. 900,- pr kvadratmeter ferdig montert.
Trapper og kompliserte hjørner, renner og nisjer vil øke prisen.
Mønstret liner vil ligge på fra ca Kr. 1100,- pr kvadratmeter ferdig montert. Mønstret duk er mer komplisert å montere da den krever større nøyaktighet og planlegging for at dette skal bli ett estetisk bra resultat. Viktig at mønstret flukter med vannlinjen da dette er meget synlig.
Levetiden på duken vil være 20-25 år ved varig temperaturer på maks 32°C. Kortvarig kan det tillates høyere temperaturer.
Man må forvente skjolder, fargenyanser og missfaring med tidens løp på duken.
Standard fargevalg: Lyseblå, blå, turkis, hvit, sand, grå og antrasittgrå.
Det finnes en rekke mønstrede varianter som: Blå mosaikk, grå mosaikk, sandblå mosaikk, svart mosaikk, sand mosaikk, blå marmorert med flere.
 

Bassengduk - Prefabrikkert bassengpose

Prefabrikert bassengpose krever samme underlaget som sveiset duk men den er lettere sårbar for uhell og isdannelser. En praktisk kyndig person kan montere eller bytte denne selv. Bassengduken kan leveres for overlapp hvor duken henger min 10 cm over kanten og låses med en klemlist, eller for opphengssystem med skinne som ofte kalles LINERLOCK. Sistnevnte låses også med en låselist men benyttes primært på tykkelser som 0.75 og 0.85 mm.
Duken kan enkelt repareres med lappesaker under vann, men vi anbefaler lapping på tørr duk da resultatet blir langt penere og bedre.
Bassengduk produseres i en rekke forskjellige tykkelser som 0.4 mm, 0.5 mm, 0.6 mm, 0.75 mm og 0.85 mm. Her finnes også på de tykkeste ekstra beskyttelse mot UV og kjemikalier. Man velger tykkelse ut i fra hva man ønsker å betale kombinert med den kvaliteten og slitestyrken man ønsker.
Levetiden på de tynneste vil være 2-7 år. Mellomste 5-12 år og de tykkeste vil være 10-20 år.
De tynneste er ikke designet for temperaturer over 28-30°C, De tykkeste er designet for temperaturer opp mot 33°C For høy temperatur vil lett gi folder og skrukker. Generelt må det forvente skrukker, folder, skjolder, fargenyanser og missfarging med tidens løp på de fleste bassengduker.
Kostnadene med prefabrikert duk vil ligge på fra ca Kr. 250,- pr kvadratmeter uten montering på 0.75 mm. Mønstret duk koster ca 30-35% mer og leveres hovedsakelig i 0.75 mm og 0.85 mm tykkelser.
Standard fargevalg: Lyseblå, blå, turkis, hvit, sand, grå og antrasittgrå.
Det finnes en rekke mønstrede varianter som: Blå mosaikk, grå mosaikk, sandblå mosaikk, svart mosaikk, sand mosaikk, blå marmorert, carrara med flere.
 

ECOFinish

ECOfinish er en plastisk overflatebehandling laget av thermo-polymer som påføres under trykk og flammer som gir en ferdig tykkelse på 1.5-2.0mm. Fordelen her er at man kan overflate behandle alle mulige type fasonger. Kravet til overflaten er det samme som med sveiset duk, det bør være i tapetser kvalitet da alle ujevnheter, hull og tupper vil syntes imellom.
Dette kan kun utføres av fagfolk med nødvendig ekspertise og utstyr hvor man da gir 10 års begrenset Garanti.
ECOFinish produktet polyFIBRO er spesiallaget for å overflatebehandle glassfiber bassenger om man ønsker å bytte farge eller overflate.
PartnerLine og Rivierapool tilbyr dette på det Norske markedet.
Kostnadene vil være omtrent ca Kr 800,- 1000,- pr kvadratmeter. Tillegg med reise og riggkostnader vil selvsagt variere da det kreves spesial utstyr.


Fargevalg av bassengets innvendige overflater

Farge på bassengets innvendige bekledning bør velges ut i fra estetikk, bruksforhold og personlig smak.
Det er viktig å understreke at ett hvitt basseng gir turkis (lyst grønn-blått) eller lyseblått vann når det er riktig vannbehandlet grunnet mengden, kjemibehandlingen og dagslysets innvirkning. Du må ikke nødvendigvis velge ett blått basseng for å få blått vann.
Ett lyseblått basseng gir noe mørkere blå farge og ett helblått basseng gir en dyp blå farge.
Ett beige eller sandfarget basseng gir turkis farge.
Granitt farger gir mer effekt lik det man har i fjorder og sjøer.
pH verdi, klor verdi og innhold av humus etc. vil også påvirke fargen.


Skimmer, overløpsrenner og usynlig ende (Vanishing edge)

Skimmer basseng
De fleste private basseng bygges med skimmer. Dette er en 20-50 cm bred luke montert inn i veggen i vannoverflaten. Vannet skal gå ca 1/2 - 2/3 opp på luken.
Dette gjør at vannstanden blir ca 10 cm mindre enn bassengets totale dybde eller høyde. Skimmeren sin hensikt er å suge inn vann fra bassenget samt overflate skitt som hår, løv, pollen etc. Dette blir så renset, vannbehandlet og oppvarmet før det returneres tilbake via en eller flere dyser i bassenget.
 

Overløpsrenner

Dersom det velges overløpsrenner rundt deler av eller hele bassenget istedenfor skimmer så vil vannflaten flukte med toppen av bassenget. Dette gir en fantastisk virkning men koster dessverre en del mer i investering og i oppvarming.
Vannet i bassenget renner kontinuerlig ned i overløpsrennene og videre ned i en utjevningstank.
Det må lages eller monteres en utjevningstank som ivaretar overløpsvannet når de badende går i bassenget og tilsvarende så må bassenget etterfylles raskt med vann fra tanken vann når de badende går ut av bassenget. Vannet pumpes fra tanken og inn i renseanlegget hvor det så blir renset, vannbehandlet og oppvarmet før det returneres tilbake via mange dyser i bunn og/eller på vegger.
Utjevningstanken på private basseng dimensjoneres for min. 2000L pr 50m2 bassengoverflate. Utjevningstanken skal plasseres nærmest mulig bassengets dypeste side med naturlig fall ned i tanken via godt dimensjonerte rør.
Her kreves det automatikk og pumper utover den ekstra overløpstanken hvor en slik løsning fort vil fordyre bassengprosjektet med Kr. 100.000,-.
 

Usynlig ende (Vanishing edge)

Usynlig ende eller «vanishing edge» har en eller flere kanter som vannet renner over og nedi i en kum med rist. Vannet renner så inn i en utjevningstank og videre på lik linje som med overløpsrenner.
Dette vil kunne gi noen fantastiske visuelle virkninger hvor man får følelsen av at vannet i bassenget flukter rett ut mot en horisont eller sjø.
Glassfiberbassenger fra Rivierapool som PartneLine forhandler og installerer har mulighet for å leveres ferdig fra fabrikk med en eller flere kanter som usynlig ende.
 

Offentlige basseng og badeanlegg

Offentlige basseng og badeanlegg er pålagt å ha overløpsrenner på min 2/3 av bassengets kanter da dette gir en langt raskere rensing av badevann og overflater.
 

Rent, innbydende og helsesikkert badevann

Badevannet må først renses for fysiske partikler og deretter for bakterier, virus og mikrober.
For private badeanlegg finnes ingen lovfestede retningslinjer men kun noen veiledende regler som man bør forholde seg til.
Offentlige basseng og badeanlegg må forholde seg til et regelverk som er langt mer omfattende med krav som større sirkulasjon, større filter, utskiftning av badevann, hyppige tester og dokumentasjon med mer.
 

Rensesystem og filtrering av badevannet

Ett rensefilter skal sikre at blader, partikler, hår, hudrester og kjemikalierester fortløpende blir filtrert vekk fra badevannet.
Vannet suges inn i skimmer eller via en utjevningstank til pumpen, pumpen presser så vannet igjennom filteret og videre gjennom varmesystemet, elektrolyse og doseringsutstyr før det går tilbake i bassenget via dyser.
Anlegget dimensjoneres slik at alt badevannet sirkulerer gjennom filteret minst 4 ganger volumet til bassenget pr døgn for private badeanlegg.
Det mest vanlige og brukervennlige filtersystemet er en filtertank med ett filtermedie som er fylt 2/3 full med gradert og renset spesialsand eller elektrolytisk behandlet knust glass (Glasspack).
Mindre renseanlegg kan også benytte syntetisk filtermedie som Filterballs som har en levetid på 3 – 5 år. Fordelen med Filterballs er at egenvekten er meget liten og man kan sende 3-4 sekker som en ordinær rimelig pakke med posten. Filterballs er også langt lettere å skifte ut selv enn sand og glasspack. En annen fordel er også filtreringsstørrelsen hvor disse filtrene filtrerer mindre partikler og generer renere vann uten bruk av floknings-midler.
Sanden har en levetid på 3 - 5 år og glasspack har en levetid på 8 - 10 år. Det finnes også noen andre syntetiske filtermedier men disse har kortere levetid, dårligere for miljøet og/eller dyrere i bruk.
Løsningen med filtermedie kontra filterpatroner sikrer bedre rensing over tid og de er enklere å skylle/rense for skitt ved kun å vri på ett håndtak hvor da vannet i filtertanken kjører i motsatt retning i 2-3 minutter. Denne prosessen kalles returskylling eller backwash.
Dette utføres hver 2-3 uke i motsetning til en filterpatron som må tas ut fysisk og renses eller skylles hver uke samt byttes hver 2-måned. Vedlikeholdskostnader og ikke minst arbeidet med dette blir langt bedre med ett filtermedie kontra ett patronfilteranlegg.
 

Kjemisk vannbehandling av badevannet

For å sikre de badende mot virus, mikrober, sykdom og smittefare samt unngå algevekst i bassenget så skal badevannet desinfeksjoneres og behandles med diverse kjemiske eller elektrolytiske løsninger.
Tradisjonelt så er det brukt klor i pulver, tablettform eller flytende som doseres ukentlig etter test og kontroll av badevannet.
I tillegg reguleres pH-verdien og alkaliniteten slik at de badende og kloren har maksimale forhold.
Tradisjonelt er det Norske kommunale nettvannet for surt og må tilsettes pH hever (base).
Bore og brønnvann kan være alkalisk og må tilsettes pH senker (syre).
 

Manuell pH og klorstyring

Tradisjonelt tilsetter de fleste manuelt klor og pH regulerende midler i sitt private basseng.
Dette krever minimum ukentlig oppfølging helst hver 2-3 dag. Man tester vannet med teststrips eller elektroniske testere og justerer tilsetninger ut i fra målte verdier kontra veiledende ønskede verdier.
 

Manuell klorstyring med klormater

En halvautomatisk løsning er å benytte en klormater som rommer mange tabletter (10-15 stk) og som kobles inn via en bypass i renseprosessen før badevannet returneres i bassenget.
Klormateren har ingen måling med regulering, kun en manuell strupekran som man må prøve seg frem til å finne riktig stilling etter noen dager med justering og testing av vannprøver.
pH justering må foregå manuelt.
En manuell klormater koster normalt fra kr. 500,- - 2000,-
 

Automatisk pH og klorstyring

Automatisk pH og klorstyring
Klor og pH-regulering kan gjøres helautomatisk slik at man slipper ukentlig påfylling.
Mange tror at denne løsningen fritar en fra det meste av oppfølging og vedlikehold. Dette er ikke riktig, men man kan utelate oppfølging i lengre perioder hvor man selv følger opp periodevis eller får denne tjenesten levert av PartnerLine eller andre kompetente leverandører.

En helautomatisk løsning kombineres ofte med både klor og pH da disse bør være samstemte for at man skal få ett godt resultat. Det monteres inn en Redox probe for klor og en pH probe for pH målingen på sugesiden. Probene leser kontinuerlig av målte verdier og gir beskjed via styrepanelets innstillinger om det skal tilføres flytende klor eller flytende pH (syre for reduksjon eller base for økning). Prober skal kalibreres helst hver 6 mnd. Kalibreringsvæsken skal ikke være eldre enn 6 mndr. Prober vil ha en forventet levetid på 2-3 år.
Denne automatikken koster normalt fra ca. 20.000,- for private badeanlegg.
 

Manuell klorfri løsning med Aktivt oksygen

I kjemikalieform kan man tilsette aktivt oksygen og algedreper som et alternativ til klor men dette er dobbelt så dyrt å bruke samt at det er helt nødvendig å tilsette algedreper.
Benyttes ofte der hvor klor ikke ønskes og på innendørs private badeanlegg.
 

Saltklorinatorer

Saltklorinatorer er ikke en klorfri løsning som mange tror. Men løsningen forenkler vannbehandlingen av badeanlegget og reduserer innholdet av bundet klor. Bundet klor er det som lukter kraftig (kloraminer) i mange badeanlegg.
Du får da et klart og sunt badevann ved å produsere din egen klor av saltet i badevannet.
Løsningen gir noe mindre irritasjon på hud og øyne sammenlignet med tradisjonell kloring.
Løsningen med saltvann vil kunne ha positiv effekt på badende med hudproblemer som
Psoriasis og lignende.
Man tilsetter salt slik at man har ca. 0.4% saltinnhold i badevannet som er langt mindre enn i sjøen.
Saltet passerer en elektrolysecelle i renseprosessen som genererer klor hvor kloren dannes tilbake til salt når den har gjort jobben sin. Saltet gjenvinnes og dette blir en kontinuerlig prosess hvor man kun tilsetter salt dersom bassenget blir tappet eller returspylt mye. Det kreves 4 kg. Salt per m3 badevann for å oppnå riktig saltnivå, 4 gr. / liter (4000 ppm).
For et 4x8x1.5 m stort basseng som rommer 45m3 så trengs det 180 kg. Salt.
VIKTIG ! Unngå helst bruk av saltklorinator dersom det er rustfrie bassengkomponenter eller pumper av bronse. Disse metaller kan korrodere dersom vannkjemien blir feil. Bruk helst plast- eller titan deler. Alle metalldeler bær jordes godt slik at man får samme spenningspotensiale å unngår uønsket ionisering/korrosjon.
Vi anbefaler på det sterkeste å bruke automatisk pH ved bruk av saltklorinatorer slik at vannkjemien blir riktig til enhver tid.
Saltklorinatorer uten automatisk klorproduksjon koster fra kr. 12.500,-
Saltklorinatorer med mulighet for å styre klorproduksjonen koster fra kr. 17.090,-
Salklorinatorer med både styring av klorproduksjon (av saltet) og styring av pH koster fra kr. 27.000,-
 

Elektrolyse og bestråling av badevannet

Det er de senere årene kommet både UV, Ozon, Ionisering og kombinasjons-systemer men disse reduserer kun klorbruken opp mot 80%.
UV-desinfeksjon av badevannet
UV bestråling er en kjent metode for å redusere bruk av klor og kjemikalier i badevann.
UV bekjemper godt legionella bakterier og parasitter.
Disse koster fra kr. 7000,- og UV-lampen må byttes ut hvert 2-3 år.
 

ECOsmarte elektrolyse

ECOsmarte er et patentert system som kan gjøre ditt basseng helt kjemikaliefritt.
Det ioniseres kobber ioner som er bakterie og mikrobe drepende hvor det også dannes naturlig oksygen og 4 ufarlige oksydanter som også er desinfiserende samt oksyderer opp døde små organismer, humus og partikler.
Samme system med lavere dosering benyttes også for fiske- og drikke vann i noen land.
Bør installeres med automatisk pH da dette systemet krever god pH balanse som krever noe lavere verdier enn med klor, her 6.8 - 7.0 mens klor krever en pH på 7.2 – 7.6. Vannet er helt ufarlig og drikkbart i mindre mengder.
Merk! Dette er ikke godkjent for offentlige basseng i Norge. Kan kun benyttes ved dispensasjon.
Pris på systemet fra Kr 21.000,- eks pH styring.


Varme i bassenget

Typisk vil badetemperaturen i slutten av Juni, Juli og begynnelsen av August måned kunne komme opp i 24°C uten bruk av tilleggs-varme som med solarcover, solar-lamellcover eller skyvbare bassengtak og overbygg.
Disse løsningene genererer ekstra med energi i bassenget og kan på solfylte dager få temperaturen opp 2-3°C. Men de fleste ønsker seg en jevn og god varme i bassenget så lenge det er i bruk.
Merk også at badevann på 24°C kjennes langt kaldere ut i bassenget enn i fjorden eller sjøen.
 

Elektrisk varmekolbe

Den rimeligste løsningen er å investere i en elektrisk varmekolbe men denne er dyrest å bruke da man ikke har noen gevinst i forhold til hva man forsyner den med strøm. Virkningsgrad, COP = 1.
Dagens varmekolber er kompakte og har all styring og automatikk innebygget så de er langt rimeligere å montere enn tidligere hvor det måtte til eksterne styreskap og sensorer.
Man bør velge en varmekolbe med titan hus og titan element for da er man sikret mot feil vannkjemi og eventuelt saltvannsbassenger. Rustfritt og syrefast stål er ikke bra nok om man skal sikre seg 100%.
Pris på en elektrisk varmekolbe i titan på 9kW er ca. 11.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 15.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
 

Varmepumpe luft-vann

Investerer du i en varmepumpe for basseng med høy virkningsgrad så vil utgiftene dine til drift av oppvarming reduseres med opptil 85%.
Varmepumpen utnytter varmen i luften hvor dette sammen med komprimert lavtkokende kjølemedie gir en gevinst på opp mot 4-7.1 ganger av hva man tilfører energi. En gevinst på 4 ganger benevnes som COP 4 og denne skal refereres til nasjonale forhold som er ved en utetemperatur på 15 °C og en vanntemperatur på 26 °C. Prisbillige og/eller feil markedsførte varmepumper har langt lavere virkningsgrad enn oppgitt da de ofte refereres til 20 eller 25°C utetemperatur.
Investeringen av en varmepumpe kan enkelt forsvares hvor den er tilbakebetalt i løpet av 2-3 sesonger.
 

On/off varmepumper varmepumper.

On/off er de tradisjonelle varmepumpene som er rimeligst å investere i. Kompressor slår seg helt av ved oppnådd temperatur og kobler så inn igjen når temperatur faller under innstilt temperatur + hysterese. De fleste vil være fornøyd med en slik varmepumpe.
Pris på en bra varmepumpe i titan på 8 kW er ca.19.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 4.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
En moderne og miljøbevist teknikk benytter i dag kjølemedie R32 som er langt bedre for miljøet enn kjølemedie R410 og i tillegg gir høyere virkningsgrad.
Gullberg & Jansson har en serie her, P-Serien fra 3.0KW og opptil 8.3KW 


Inverterstyrte varmepumper

Inverterstyrte varmepumper er en dyrere investering men det er den som gir mest tilbake i forhold til behov, driftskostnader og støy.

Kompressor regulerer seg opp og ned etter behov. De har en myk drift og utsettes ikke for hyppige start og stopper hvor levetid og drift blir mer optimale.
De gir også generelt mindre støy enn tradisjonelle on/off varmepumper.
Pris på en bra varmepumpe i titan på 9 kW er ca. 30.000,- som vil være passende for et basseng på 30 – 45m3.
Typisk driftskostnader på ett 8x4x1.5m basseng vil være ca. kr. 3.000,- for sesongen 1. mai til 30. september. Dette basert på kr. 1,- per kilowatt time inkl. nettleie.
En moderne og miljøbevist teknikk benytter i dag kjølemedie R32 som er langt bedre for miljøet enn kjølemedie R410 og i tillegg gir høyere virkningsgrad. 
Gullberg & Jansson har seriene Q-Serien fra 1.0 til 12.1 kW og X-Serien fra 1.6 KW til 20.2 KW 
 

Solarvarme

Dette er normalt ikke forsvarlig økonomisk da investering er meget høy og man må kombinere dette med tilleggs-varme for jevn temperatur i bassenget.
 

Varmeveksler koblet til boligens varmesystem

Har man fra før eller velger å investere en felles varmepumpe for bolig å basseng så kan dette være en smart investering. Ett vannbårent anlegg med en væske-vann varmepumpe kan ofte monteres med en integrert styring for bassengoppvarming. Dersom ikke så må man montere dette separat.
Fordelen er at man slipper en støyende utedel til en bassengvarmepumpe og man kan få en felles styring av bolig og basseng.
Bygger man nytt varmesystem til boligen så skal borehullet økes med 20% grunnet at man belaster energibrønnen hele året å ønsker å unngå mulig permafrost


Lys i bassenget

Vi anbefaler å montere ett eller flere lys i bassenget da dette gir en meget flott virkning på kvelden. Det er også langt hyggeligere å bade i ett opplyst basseng. Normalt leveres enten 300W halogenlamper eller 15-75W LED lamper. LED lamper krever mindre energi enn tradisjonelle halogenlamper hvor transformator også blir mindre.
LED lamper er langt dyrere i investering og kvaliteten ute på markedet er meget varierende.
Man får som regel også her hva man betaler for.
Lysene bør plasseres på den siden av bassenget man normalt oppholder seg mest for å unngå blending.
Har man en utvendig romersk trapp så vil det være meget fint med ett par mindre lys i trappen.
Bassenglys bør kobles via en fotocelle eller astrour og egen bryter. Bryteren benyttes når bassenget tømmes for vann for å unngå at lysene brenner i stykker. Har du et automatisk lamell-cover eller sikkerhetstrekk så kan bassenglysene styres via trekkets rele-funksjoner slik at det kun lyser når trekket er av kombinert med fotocelle eller astrour.
 

Bassengrobot – Vaskerobot

En automatisk bassengrobot er å anbefale da den vil spare deg for mye vedlikehold av bassenget ditt. Plasser vaskeroboten i bassenget 1-2 ganger pr uke og du har alltid rent basseng. Alternativet er manuell støvsuging som kan ta 1-2 timer pr uke. Med en bassengrobot bruker du kun få minutter pr uke.
Det finnes i dag en rekke fabrikanter og modeller på markedet men man bør velge de som har erfaring og har vært på markedet en stund. Sjekk også ut hvor lett det er å rense oppsamlingsposen samt bytte nødvendige hjul og reimer. De rimeligste går på bunn mens de mer avanserte går også i trapper og på vegger.
Priser fra ca Kr. 8000,- på de enkleste modeller og fra ca kr. 17.000,- på de mer avanserte modeller.
 

Vinteropplagring

Nedtapping 100%

Generelt bør man tappe ned alt vannet i bassenget da dette sikrer best mot frost skader under vinteren. Renseanlegg, varmepumpe, motstrømspumpe, doseringsutstyr og rørforbindelser må dreneres tomt for vann. Alle hull som kan trekke inn vann plugges med vinterplugger.
Sikre bassenget mot fall fra barn og dyr med solide vinterplater som monteres på midlertidige planker.
 

Nedtapping 50%

Dersom man har liten tilgang til nytt vann eller grunnforholdene rundt krever det så tappes bassenget ned 40-50 cm helst under dyser og lys Renseanlegg, varmepumpe, motstrømspumpe, doseringsutstyr og rørforbindelser må dreneres tomt for vann. Alle hull som kan trekke inn vann plugges med vinterplugger.
Sikre bassenget mot fall fra barn og dyr med solide vinterplater som monteres på midlertidige planker.
 

Ingen nedtapping

Ønsker man å unngå nedtapping så kan anlegget kjøres i vintermodus mot at man isolerer overflaten med XPS styrofoam, duk eller lamellcover som ordinær sikring.
Har man en flere trinns pumpe så kan pumpe gå på en lav hastighet da kravet til rensing er liten men man må ha en sirkulasjon for å unngå frost.


Vinterplater

Vinterplater er kraftig profilerte plater som legges med en bue omlegg fra langside til langside og festes med plateskruer til underliggende trebjelker hvor de legges motsatt slik at man får 5 cm fall.
Platene er dimensjonert for å tåle normal snømengde, dyr og mennesker.
Typisk vil dette koste for ett 4x8m basseng ca. Kr. 20.000,-
Er bassenget sikret mot drukning med gjerde eller dekket med overbygg så kan bassenget stå åpent
etter alt er drenert og plugget.
 

Innendørs svømmebasseng

Fordelen med ett innendørs basseng vil være muligheten for helårsbruk, men det er flere utfordringer enn ved ett utendørs basseng som vi her skal belyse. Uansett bassengkonstruksjon så er nesten alle problemstillinger de samme.
Det som er viktig å tenke på ved ett innendørs basseng er at hele rommet, bassenget og utstyret skal fungere i er nærmest tropisk klima. Det er høy luftfuktighet kombinert med høy romtemperatur.
Kravet til en god luftavfukter er ekstremt viktig slik at luftfuktigheten kan holdes på ett forsvarlig nivå i rommet.
Temperaturen i rommet bør alltid være 1-2 °C høyere enn vanntemperaturen for å begrense varmetap og høy luftfuktighet.
For å avhjelpe problemet og ikke minst energitapet så bør man ha på en overdekning over bassenget når det ikke er i bruk.
Luftfuktigheten skal være maks. 50-55% på vintertid og maks. 60-65% på sommertid. Luftavfukteren vil avgi flere liter med kondensert vann pr døgn som skal ledes i kloakken. Dersom luftfuktigheten blir for høy så vil det være stor sjanse for at hele rommet vil bli angrepet av mugg og råte hvor mur og treverk vil bli ødelagt over tid.
Metaller i rommet vil raskere korrodere slik som stiger, håndtak, opprullere og øvrige metall-konstruksjoner.
For private innendørs basseng anbefaler vi ikke å benytte klor i vannet som vannbehandling da dette gir en sterk og vemmelig lukt som også kan føre til at utstyr og armering korroderer. Salt i vannet ved bruk av saltklorinator er heller ikke det beste å anbefale da denne løsningen også produserer klor av saltet.
Vi anbefaler aktivt oksygen i tablett/pulverform eller ferskvannselektrolyse med ECOsmarte hvor begge metoder er miljøvennlige og sikre.
Det å prosjektere samt bygge ett rom for bassenget er en tøff oppgave og man må bare innse at kravene er såpass tøffe at TEK-10 og BVN, våtromsnormen ikke alltid er tilstrekkelig å følge.
 

De "TI BUD" ved bygging av innendørs svømmebasseng:

1. LUFTAVFUKTER SOM SEPARAT KOMPONENT ELLER INTEGRERT I FRISKLUFTSYSTEMET
2. IKKE BRUK KLOR DAGLIG INNENDØRS - BRUK ALTERNATIVE METODER
3. SØRG ALLTID FOR AT ROMTEMPERATUR ER HØYERE ENN BADEVANNSTEMPERATUR
4. BYGG ROMMET I "TROPISK UTFØRELSE" MED SOLIDE MEMBRANER OG RIKTIGE MATERIALER
5. LUFTBESTRYKNING PÅ ALLE VINDUER MED VARM LUFT
6. UNNGÅ KULDEBROER
7. UTVENDIG ISOLERING MED LUFT- OG DAMPTETT FUKTSPERRE PÅ VARM SIDE
8. TO TRINNS TETTING UTVENDIG
9. LUFTTETT, MEN DAMPÅPEN VINDSPERRE PÅ KALD SIDE
10. EGET VENTILASJONSSYSTEM MED VARMEGJENVINNER SOM GIR STORE ENERGIBESPARELSER
 

Opplæring og serviceavtale

Er du ukjent med bruk av basseng så bør du ta med opplæring i tilbudet og kontrakten. Dette vil kunne spare deg for mye ekstraarbeider og utgifter senere. En opplæring tar for seg rensesystemet, fysisk rengjøring, kjemi og dosering, vinterstilling og sommerstart.
Har du dårlig tid, mye ute å farter eller rett og slett ønsker å overlate vedlikeholdet til fagfolk så kan du tegne en serviceavtale med din bassengleverandør.
Prisene vil variere fra noen tusen og oppover avhengig av ønsket avtale.
 

Kjøp og kontrakt

Når leverandør, bassengløsning og utstyr er valgt så bør det lages en ordrebekreftelse eller kontrakt som skal signeres av begge parter.
Kontrakten forplikter begge parter det økonomiske, leveringstid og gjennomføring i tillegg til eventuelle tvister og reklamasjoner.
Kontrakten skal være i henhold til Håndtverkertjenesteloven og Bustadoppføringsloven.
 

Lykke til med ditt valg av leverandør og produkt !