header

 

Om Partner Line AS

Adresse:
Gravfossveien 1, 3360 Geithus.

Stiftet:
Partner Line AS, 912623467MVA er stiftet 15.10.2013 og er et videreført selskap fra Modum BassengConsult som ble stiftet 28.11.2002 og senere Partnerline AS.

Marked:
Partnerline leverer både til det private og offentlige markedet med hovedtyngde på det private marked.

Erfaring:
Eiere og ansatte har årelang og bred erfaring fra bassengmarkedet, varmepumpebransjen, bygg og anlegg, logistikk, kommunikasjon, teknikk, markedsføring, samarbeide, bedriftsadministrasjon, økonomi og næringsvirksomhet.

Eierforhold:
Partnerline er et 100% norsk familie eiet selskap med følgende eiere: Roy Paulsen og Eva Ranheim.

Aksekapital:
NOK 210.000,-

Styre:
Roy Paulsen, styreleder
Eva Ranheim, varamedlem

Regnskapsfører:
Modum Regnskap og Data AS
3370 Vikersund

Revisor:
IR Revisjon AS
Høgda 19
3034 Drammen