Byggesøknad og regler for basseng !

Alle prefabrikkerte og støpte svømmebassenger er søknadspliktige.
Bassenger som demonteres før vinteren er ikke 
    søknadspliktige. Men de skal oppfylle krav til sikkerhet.
Vi kan stå som ansvarlig søker og ta hele søknaden mot et avtalt honorar.
    Prisen avhenger av kompleksiteten med tiltaket.
    Porto til rekommanderte sendinger tilkommer.
    Gebyrer til kommunen faktureres separat direkte fra kommunen.  
    Honorar til oppmåling tilkommer dersom dette kreves.
    Dersom tegninger må lages så faktureres dette etter forbrukte timer. 

Kontakt oss på tlf. 48 10 44 44 eller bruk vår online tjeneste.
Vi har sentral godkjenning med ansvarsrettBESTILL BYGGESØKNAD !

ONLINE TJENESTE - BESTILLING AV SØKNAD  
Fyll ut nødvendige opplysninger hvor Partnerline lager komplett søknad med ansvarsrett. 
Vår saksbehandler tar kontakt for utfyllende opplysninger om tiltaket. 
1) Tiltakshaver/kjøper av bassenget          (* Obligatorisk)
Fornavn: *
Etternavn: *
Gate / vei: *
Postnummer: *
Sted / by: *
E-mail adresse: *
Telefon nr. Dag: *
Telefon nr. Kveld:
Mobil telefon:
Kundenr.:*
Ordrenr./kontrakt nr.:
2) Eiendom/byggested      " #Fyll kun ut det som avviker fra 1"
Gate / vei: #
Postnummer: #
Sted / by: #
Telefon nr. Dag: #
Gårdsnummer: *
Bruksnummer: *
3) Kommune                                                                      
Kommune: *
Avdeling: *
Gate / vei:
Postnummer: *
Sted / by: *
Telefon nr.:
4) Arealdisponering  - Avstand                                          
Planstatus:*
Oppmålt tomt:* JA NEI
Tomteareal: m2
Minste avstand til *
nabogrense:
m
Minste avstand til *
midten av veien:
m
Minste avstand til * annen bygning: m
5) Høyspent over tomta
Høyspent/kabel over  eller i nærheten av  tomta:* JA NEI
Hvis ja, Avstand: m
a) Det skal være min. 6m fra 10/20kV høyspentlinjer til toppen av en person på 1.8m som står på bassengkanten.
b) Det er ikke tillatt å montere basseng over HV-kabel.
Ved tvil kontakt ditt stedlige tilsyn/EVERK.
6) Off. Vann/kloakk i nærheten av tomta
Off. vann/kloakk i    
nærheten av tomta:
*
JA NEI
Hvis ja, Avstand: m
7) Tilknytning til veg
Vil tiltaket endre * avkjøringsforholdene: JA NEI
Adkomst til tomta:
8) Tilknytning til vann
Er avkjøringstillatelse
gitt:
*
JA NEI
Vannforsyning til  bassenget:          *
9) Avløp ( kloakk/drenering)
Avløp for  bassenget:          *
10) Bassengstørrelse
Bassengstørrelse * L=, B=, H=m
11) Terrasse
Skal basseng integreres i terrasse: * JA NEI
Hvis ja, største høyde på terrasse- fundament:
 
Hvis ja, minste høyde på terrasse-
rekkverk:  

 
12) Sikring mot drukning
Type sikring: *

!  Det er straffbart å utelate sikring  !

 
Annet:
 
Vi vil kontakte deg i løpet av 3 dager for gjennomgang av søknaden og tiltaket
Dersom du ikke oppgir E-post adressen får vi ikke sendt deg bekreftelse. 


Vennlig hilsen
PartnerLine AS
  TILBAKE TIL HOVEDSIDEN