OM OSS

Vi har over 15 års erfaring i bransjen med landsdekkende leveranser av private og offentlige bassenganlegg med tilhørende bassengutstyr.
Partner Line AS tilbyr nye anlegg og rehabilitering av alle typer svømmebasseng og utstyr. Vi leverer også smarte varme og kjøleanlegg for både bolig og næring. Vår styrke er høy fagkompetanse, smarte løsninger og lang erfaring med totalprosjektering med og uten side- eller under- entreprenører. Vi har kun leverandører som har gode produkter, lang fartstid i Europa og høy servicegrad. Dette for å sikre alle ledd i en leveranse.
Partner Line AS leverer både til det offentlige og private markedet.

Stiftet:
Partner Line AS, 912623467MVA er stiftet 15.10.2013 og er et videreført selskap fra Modum BassengConsult som ble stiftet 28.11.2002 og senere Partnerline AS. 

Marked:
Partnerline leverer både til det private og offentlige markedet med hovedtyngde på det private marked.

Erfaring:
Eiere og ansatte har årelang og bred erfaring fra bassengmarkedet, varmepumpebransjen, bygg og anlegg, logistikk, kommunikasjon, teknikk, markedsføring, samarbeide, bedriftsadministrasjon, økonomi og næringsvirksomhet.

Trygg Bassenghandel:
PartnerLine AS er medlem av Trygg Bassenghandel som er en interesse organisasjon for private svømmebasseng i Norge. Organisasjonens intensjon er å sørge for at kunder får faglig god oppfølging, sannferdig og riktig rådføring, medlemmer utøver en seriøs forretningspraksis, produktspesifikasjoner er reelle og alle lover og forskrifter blir fulgt. Les mer om 
Trygg Bassenghandel her !

Eierforhold:
Partnerline er et 100% norsk familie eiet selskap med følgende eiere: Roy Paulsen og Eva Ranheim.

Aksekapital:
NOK 210.000,-

Regnskap 

Regnskap for PartnerLine AS kan du lese på Proff.no

Styre:
Roy Paulsen, styreleder
Eva Ranheim, varamedlem


Regnskapsfører:
Modum Regnskap og Data AS
3370 Vikersund

Revisor:
IR Revisjon AS
Høgda 19
3034 Drammen