Massasjebad

Vi leverer spa og massasjebad fra RivieraPool i Tyskland til det offentlige og private markedet.
Vi leverer spa og massasjebad som både mobile og stasjonære  for innbygning.
Vi leverer spa og massasjebad med eller uten overløpsrenner.
Teknisk utstyr kan installeres separat i forhold til massasjebadet på innbygningsmodeller. 

Rivieraspas Nytt Design 

Isolaspas Komplette Mobile løsninger

Offentlig med overløpsrenner

Kunderspesifisert løsning

Katalog

Katalog

Katalog

Katalog

Prisliste

Prisliste

For priser kontakt oss !

For priser kontakt oss !